Whistleblower. Hverdagens helte.

Med vedtagelsen af whistleblower-direktivet i EU bliver en whistleblowerordning obligatorisk for alle danske virksomheder med mere end 50 ansatte. Det samme gælder kommuner med flere end 10.000 borgere. Begrebet whistleblower har fyldt ganske meget i medierne de...

Dashboard Design Best Practice

Dashboard design is a frequent request in application development these days. And for good reason. The present pace of business requires informed decisions and swift action. Business leaders dream about a simple view that presents relevant information, shows trends,...