CASE
Damifo

Digitalisering. Guld værd for grøn omstilling.

Damifo (Dansk Miljøforbedring A/S) har siden 2014 markeret sig som en vigtig aktør indenfor grøn omstilling i Danmark. Miljøvirksomheden tilbyder kompetente, innovative løsninger indenfor bygge-, anlæg og genbrugsbranchen, og sætter en ære i at levere på regeringens målsætning om CO2 neutral affaldshåndtering i 2030.

For at nå denne målsætning er det helt afgørende, at private aktører som Damifo tør gå forrest og foretage de nødvendige strategiske satsninger, der skal til for at udnytte de tilgængelige ressourcer på en mere intelligent og bæredygtig måde. Damifo’s erklærede vision er at genanvende stort set alt, hvad de modtager. Dels gennem nedbrydning i fraktioner, oprensning og kvalificering, men også gennem upcycling.

Digitalisering driver grøn omstilling

For at realisere det høje ambitionsniveau og leve op til de gældende lovkrav besluttede Damifo’s stifter John Kaldahl, som led i virksomhedens vækstplaner, at undersøge mulighederne for at digitalisere og automatisere kerneprocesserne i videst muligt omfang. John kontaktede derfor Thomas Riisager fra Dcide, der har hjulpet et hav af virksomheder med at optimere og digitalisere deres forretningsprocesser. Dette blev startskuddet til et digitaliseringsprojekt, som snart skulle vise sig at være guld værd for den grønne omstilling.

Den indledende analyse

”Det stod rimelig hurtigt klart, at organisationens digitale modenhed var begrænset. Dette er i øvrigt er reglen snarere end undtagelsen, når vi kigger ud over det danske SMV landskab” forklarer Thomas Riisager.

Registrering af ind- og udgående leverancer og den mellemliggende sagshåndtering foregik i en kombination af et ældre vejesystem, en ganske avanceret Excel løsning og virksomhedens økonomisystem. Men Excel kan slet ikke håndtere de datamængder, der er behov for. Samtidig betød det, at data måtte håndbæres mellem systemer i stedet for at flyde kontrolleret gennem et struktureret workflow.

Afdækning af mulige løsninger

”På baggrund af analysen besluttede vi indledningsvist at opdatere vejesystemet for at sikre, at der kan etableres direkte integration af vejedata (ind- og udgående)”. Det minimerer risikoen for fejl og understøtter sporbarheden af alle fraktioner.” forklarer Thomas Riisager.

”Microsoft Dynamics 365 Business Central stod højt på listen over mulige løsninger, da implementering af et samlet ERP-system umiddelbart ville kunne sikre det nødvendige overblik over varestrømme og opretholde sporbarheden. De behov Damifo havde for understøttelse af sagshåndtering ligger dog ikke som standardfunktionalitet i Microsoft løsningen, hvilket ville betyde en stor investering. Samtidig ville en udskiftning af hele det centrale system være en stor mundfuld for miljøvirksomheden, der i samme periode oplevede markant vækst i antallet af indvejninger.” siger Thomas Riisager og fortsætter…

Indsnævring af teknologivalget

”Desuden viste den indledende analyse, at Damifo havde endog rigtig godt styr på alle de manuelle arbejdsgange. Vi vurderede derfor, at den ideelle løsning ville være at replikere disse digitalt. Derfor besluttede vi at rette vores fokus mod low- og no-code teknologier, som netop udmærker sig i forhold til specialtilpasning af datamodel og workflows.” forklarer Thomas Riisager.

”Efter at have sammenlignet forskellige platforme valgte vi at gå med TS No-code Platform. Dels fordi det er en dansk-udviklet platform, så hjælpen er lige om hjørnet, hvis der er brug for det, men især fordi den stikker dybere, leverer overlegen sikkerhed og ubesværet håndterer meget store datamængder. Det gør da heller ikke noget at platformen stiller meget beskedne krav til hardware, så den i sig selv understøtter bæredygtighed.”, bemærker Thomas Riisager.

Go-live på rekordtid

Vi fik nedsat en intern projektgruppe, med de rette kompetencer omkring bordet og arrangerede en workshop med et par konsulenter fra TS. I løbet af bare en enkelt workshop fik vi skitseret datamodel og usecases, og få dage senere var vi i luften med et fuldt funktionelt test-system. Vi gennemførte en række planlagte test cases og rettede applikationen til inden Go-live.

Skallerbar sagshåndtering

I dag foregår hele sagshåndteringen i applikationen. På baggrund af indvejninger, varekoder og mængder genererer systemet automatisk de påkrævede prøver og de medarbejdere, der er ansvarlige for prøvetagning notificeres. Prøver sendes til analyse og testresultaterne registreres på den konkrete sag. Således kan der skabes fuld sporbarhed på alle fraktioner og klassifikationer.

Relevante dashboards sikrer overblik over det samlede antal sager og deres aktuelle status. På den måde har vi opnået et solidt grundlag for at træffe de rette beslutninger.
Indtil videre oprettes vejninger manuelt i systemet. Det har den fordel at vi har kunnet validere dataintegriteten i alle procestrin. Næste skridt er at integrere med det nye vejesystem, så ind- og udvejningsdata udveksles automatisk.

Digitalisering af kerneprocesserne har allerede vist resultater både i forhold til ressourcetræk og overblik. Dertil kommer, at applikationen hostes i et redundant cloud-miljø, hvilket betyder, at vi har styrket sikkerheden, tilgængeligheden og integriteten af vores forretningskritiske data. Samtidig kan vi, fra centralt hold, håndtere flere miljøpladser i samme system i takt med at vi udvider.

”Jo, udsigterne er positive. Ikke bare i Danmark, men over hele verdenen er der stigende fokus på miljø. Langsomt men sikkert er det ved at gå op for virksomheder, at det er et område, der skal tages seriøst.” siger John Kaldahl.

”Vores digitale rejse er kun lige begyndt. Men den betyder, at vi fremover kan håndtere langt større volumener med langt større udbytte for mennesker og miljø” afslutter John Kaldahl, idet han sætter kursen mod vejeboden, hvor en stor portgrøn lastvogn fyldt til bristepunktet med nedbrydningsbeton er ved at ”træde op på” brovægten.

Udfordring

 • Digital modenhed
 • Tunge manuelle arbejdsgange
 • Manglende transparens

Løsning

 • Hurtig og enkel registrering
 • Automatiserede arbejdsgange
 • Fuld sporbarhed
 • Integration til vejesystem

Værdi

 • Hurtigt i gang indenfor budget
 • Sporbarhed og transparens
 • Integreret workflow
 • Grøn omstilling