Sådan arbejder vi

Når TS går ind i et udviklingsprojekt tager vi os tid til at forstå din forretning, de udfordringer, der har motiveret behovet, samt eventuelle branche-specifikke behov, så vi kan sikre os at komme i mål med den bedste og mest relevante løsning. Derfor sker softwareudviklingen også i et tæt samarbejde. Vi arbejder ud fra agile principper lidt ud over det sædvanelige. Metoden kaldes ”Praximity”.

UDVIKLINGSMETODIK

Praximity – udvikling helt tæt på forretningen

Praximity™ er navnet på vores agile udviklingsmetodik. Det er en sammenkobling af “praksis” og “proximitet”, der beskriver den fysiske og konceptuelle samarbejdsform i en udviklingsproces helt tæt på forretningen. Praximity gør op med tidligere dogmer som vandfald og rigide system-specifikationer, der er forældede allerede før blækket er tørt. Ved at udnytte udviklingshastigheden og elasticiteten af TS No-code Platform giver Praximity-metoden langt større udbytte for kunden, solid forankring i organisationen og op til 10 gange hurtigere time-to-market end traditionel udvikling.

Praximity
Praximity - fem logiske trin

Fem logiske trin

1) Team: Sammensæt et team af personer med relevant domæneviden og procesindsigt fra forskellige perspektiver.

2) Use Case Workshop: Sammen kortlægger vi de relevante brugs-scenarier under hensyntagen til alle de forskellige interessenter.

3) Data Model Workshop: Baseret på de kortlagte brugs-scenarier skitseres datamodellen med relevante attributter og de relationelle sammenhænge.

4) No-code Development: Vi bygger datamodellen, opsætter de relevante workflows og automatiserede handlinger på baggrund af de identificerede brugs-scenarier.

5) Security & Permissions: Vi definerer de relevante roller og rettigheder under hensyntagen til informationssikkerhed.

Praximity modellen giver en række fordele

ts checkmark
Sætter brugeren i centrum fremfor teknologien
ts checkmark
Minimerer risikoen for misforståelser og fejlfortolkning af funktionelle krav
ts checkmark
Sikrer fokus på need-to-have funktionalitet
ts checkmark
Styrker organisatorisk ejerskab og forankring
Da de involverede ved selvsyn oplever, hvor hurtigt og enkelt det er at foretage ændringer kan uhensigtsmæssige nice-to-have krav med sindsro parkeres til senere. Gennemførelse af test, ændringer og fejlrettelser afvikles smidigt i aftalte sekvenser.

No-code specialister

TS

Som specialister i no-code udvikling er TS positioneret til at hjælpe dig i mål med selv de mest ambitiøse udviklingsprojekter.

Projekt facilitering

Partner

Dygtige partnere kan hjælpe dig med at scope og faciliterer fremtidssikrede software udviklingsprojekter.

Intuitive services

Kunde

Rigtig mange virksomheder sidder på en guldåre af viden, som med fordel kan udstilles som en service.

Kompetence- og ansvarsfordeling

Ethvert projekt vil have brug for forskellige kompetencer, procesindsigt og perspektiver, i de forskellige faser, for at sikre en succesfuld eksekvering. TS har bred erfaring fra et hav af udviklingsprojekter indenfor forskellige brancher og af forskellig kompleksitet. Hver konsulent har en god forretningsforståelse og er i stand til at rådgive på såvel strategisk som operationelt plan, men foruden vores specialer i design og no-code udvikling, påberåber vi os ikke specialiseret domæneviden. Her trækker vi på vores dygtige partnere eller på kundens egne specialister.

Skill & Responsibility TS Partner Customer User
Domain knowledge not applicable applicable applicable not applicable
No-code Platform applicable not applicable not applicable not applicable
Development applicable applicable applicable not applicable
Support applicable applicable applicable not applicable
Hosting applicable applicable applicable not applicable
Proces applicable applicable applicable not applicable
Payment/Subscription not applicable not applicable applicable applicable

 

Domain knowledge

TS har bred erfaring fra et hav af udviklingsprojekter indenfor forskellige brancher og af forskellig kompleksitet, men i forhold til specifik domæneviden fx indenfor GDPR eller energi produktion trækker vi på vores partnere eller på kundens egne specialister.

No-code Platform

TS er udbyder af TS No-code Platform, en såkaldt hybrid no-code platform, der kombinerer avancerede no-code Field Type Components, en stærk workflow motor og højt granuleret sikkerhed.

Development

TS har egne højt-kvalificerede udviklere, der dels udvider og vedligeholder kildebasen bag TS No-code Platform, samt hjælper partnere og kunder med at udvikle nøjagtig de applikationer og workflows der efterspørges.

Support

Support er et ansvarsområde, der med fordel kan distribueres ud således at kunden tager sig af Level 1 support. Partner tager sig af Level 2 support, og TS tager sig af Level 3 support. Dermed opretholder kunden den løbende kontakt til deres kunder og kan hjælpe når der er brug for det. Samtidig er der mulighed for a eskalere en support ticket. Din support ticket bliver håndteret af vores egne medarbejdere, som kender din applikation og den underliggende platform. Læs mere om TS Support Plans.

Hosting

Hosting, kan håndteres af TS, af partner, eller af kunden selv. Bemærk, for at være dækket af TS Service Level Agreement, er det dog en forudsætning at TS står for hosting og dermed har den fornødne kontrol over miljøet. TS hoster hovedsageligt hos Amazon Web Services i Europa.

Proces

Procesindsigt er en forudsætning for at identificere optimeringsmuligheder og for at etablere det/de workflows, der skal sikre  smidige og så vidt muligt automatiserede arbejdsgange. Et hvert state i et workflow, som ikke kræver human interaktion, bør automatiseres, så den/de relevante informationer flyder hensigtsmæssigt gennem organisationen og videre ud til kunder og samarbejdspartnere.

Payment/Subscription

Adgang og brugsret til TS No-code Platform, er forbundet med betaling af subscription fees (licenser). Den enkelte brugers rettigheder og brugsmønster afgør licensprisen. I forbindelse med udviklingsprojekter estimerer TS tidsforbrug og de deraf afledte omkostninger, som opgøres i en SoW (Statement of Work) og godkendes af kunden inden projektstart.

Moderne apps til en
moderne forretning

Fleksibiliteten fra et regneark. Drivkraften fra effektive workflows.

ts checkmark
Konsolider data fra multiple kilder
ts checkmark
Driv effektiv sagsstyringsprocesser
ts checkmark
Personlige dashboards for øget prodiktivitet
ts checkmark
Avanceret analyse og rapportering