CASE
Willis Towers Watson

Willis Towers Watson sikrer præcision og sparer tid med Tempus Serva

Willis Towers Watson er et konsulenthus med speciale risikostyring. Virksomheden leverer rådgivning og dokumentation til optimering af forsikringer. Det gøres gennem systematisk indsamling af data om fysiske forhold hos forsikringstagere. Dataindsamlingen sker på en Tempus Serva løsning, der automatisk generer rapporter, som efterfølgende bruges til at beregne korrekte forsikringspolicer.

Besigtigelse af kommunale bygninger

Willis Towers Watson har gennem en årrække benyttet Tempus Serva som værktøj til at indhente og systematisere data hos deres kunder. Eksempelvis har Willis Towers Watson en afdeling, der håndterer kommunale kunder, og her er en af opgaverne at besigtige bygninger og tjekke brandudstyr. Til den opgave har Willis Towers Watson i samarbejde med Tempus Serva bygget et rapporteringssystem, der via en iPad samler alle data under inspektionerne. De indsamlede data behandles automatisk af Tempus Serva, og der udregnes en karakter på en skala fra 1-5, som et udtryk for, hvor godt brandberedskabet er. Det er værdifuld viden, når Willis Towers Watson skal rådgive kommunerne om deres optimale forsikring.

Godt overblik. Større præcision.

”Det er et eminent værktøj, som giver et godt overblik. Vores brug af Tempus Serva som platform har været med til at udvikle vores forretning, ikke mindst fordi, det er så alsidigt. Vi kan dreje det, hvorhen vi vil, og det er en stor fordel, når der kommer nye krav fra myndigheder og forsikringsselskaber – og det sker tit. Vores konsulenter skal indberette et sted mellem 35 og 50 forskellige parametre, og det foregik tidligere på papir. Når man så havde været ude hos en kunde, skulle alle data indtastes på computer. Det er vi ude over nu, og det sparer selvfølgelig tid og sikrer en større præcision,” siger Martin Schou Rasmussen, der er Technical Consultant hos Willis Towers Watson. Han lægger desuden vægt på, at han selv kan justere systemet.

Brugervenlighed giver frihed

Systemet, er så enkelt at bruge at Willis Towers Watson i flere tilfælde kan bede kunderne om selv at indberette. Det foregår eksempelvis hos en række fri- og efterskoler, som får tilsendt et spørgeskema via Tempus Serva. Det udfyldes af de ansvarlige på skolerne og de indberettede data bruges til at afgøre om skolerne kan komme med i attraktive forsikringspuljer.

”Kunderne oplever Tempus Serva som en stor fordel, fordi vi kan levere præcise rapporter, der giver et komplet overblik. En anden fordel ved Tempus Serva løsningen er, at det er nemt at dele informationer og at løsningen kan håndtere rigtig mange samtidige brugere uden at performance påvirkes.” siger Martin Schou Rasmussen. .

Regnekraft bag ordene

Det helt store plus ved Tempus Serva er dog, at det foretager beregninger på baggrund af de indsamlede data. Det sker via en række formler, der benyttes i forsikringsbranchen som best practices. Eksempelvis udregnes automatisk en værdi for EML, Estimated Maximum Loss, der er et udtryk for, hvad en brand i en given bygning vil koste. Den værdi gør det nemt at udregne en præcis pris på en forsikring.

”Der er andre systemer, som kan gøre noget tilsvarende for forsikringsbranchen, men Tempus Serva tilbyder en større grad af automatisering, hvilket sparer os for meget tid. Vi får mere præcise og gennemarbejdede rapporter på kortere tid, og det er med til at sikre os en konkurrencefordel,” siger Bo Qvist Jørgensen, der er Team & Practice Leader hos Willis Towers Watson.

Bo Qvist Jørgensen ser stadig en række muligheder for at effektivisere forretningen med Tempus Serva: ”Der er altid behov for smartere måder at gøre tingene på, og vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan effektivisere vores analoge processer. En af vores udfordringer er, at vi har truffet et strategisk valg om, at vi vil være et videnshus, der kan tilføre vores kunder større værdi i rådgivningen og ikke blot standardrapporter. Det medfører nogle omkostninger, som har den direkte konsekvens, at vi på den lange bane skal være foran konkurrenterne på digitalisering. I den proces er Tempus Serva et vigtigt element,” forklarer Bo Qvist Jørgensen.

Udfordring

  • Manuelle arbejdsgange
  • Multiple datakilder
  • Dårlig rapportering
Løsning

  • Dataindsamling på iPad
  • Central opgavestyring
  • Auto-genererede rapporter
Værdi

  • Produktivitetsstigning på 150%
  • Bedre kvalitet
  • Gladere medarbejdere