LES Whistleblowerordning

Med vedtagelsen af whistleblowerdirektivet i EU, bliver det obligatorisk for virksomheder med mere end 50 ansatte, at etablere en whistleblowerordning, som lever op til en række minimums-krav. Det samme gælder kommuner med flere end 10.000 borgere. LES Whistleblowerordning gør det nemt at tilmelde sig en af markedets stærkeste og mest konkurrencedygtige ordninger. Vær på forkant med de kommende lovkrav og gør din virksomhed, jeres medarbejdere og jeres omdømme en tjeneste i samme ombæring.

LES Whistleblowerordning sikrer en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Alle indberetninger behandles fortroligt af kompetente medarbejdere hos Lund Elmer Sandager. Besøg les.dk for yderligere information og relevante kontaktoplysninger.

Alt i én whistleblowerordning

LES Whistleblowerordning sikrer en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Ordningen leveres med alt hvad I behøver for at leve op til de aktuelle compliance krav.

  • Virksomhedens egen portal og sagshåndteringssystem
  • Færdig Whistleblower-politik for virksomheden
  • Færdig Persondatapolitik for whistleblowerordningen
  • Færdig Artikel 30 fortegnelse for virksomheden (GDPR)
  • Databehandleraftale mellem virksomhed og LES
  • Plakat til intern kommunikation og awareness

Tilmeld dig på https://whistleblower.les.dk/dk/webinterface?onboarding eller kontakt en af Lund Elmer Sandagers eksperter for en uforpligtende drøftelse af jeres behov og muligheder.

Whistleblowerordning - alt i én pakke

Centrale funktioner i LES Whistleblowerordning

Beskyttelse af Whistleblowers identitet (anonym eller fortrolig indberetning)

Når en whistleblower foretager en indberetning vælger han/hun at indberette anonymt eller fortroligt. Ved anonym indberetning oplyser whistleblower ikke sin identitet. Ved fortrolig indberetning deler whistleblower relevante kontaktoplysninger med den tilknyttede ombudsmand (advokat/jurist) fra Lund Elmer Sandager.

Anonymiseret upload af bevismateriale

Bevismateriale, som whistleblower uploader i forbindelse med en indberetning (fotos, video, talebeskeder og dokumenter) bliver automatisk renset for personhenførbare informationer af den underliggende platform.

Tilknyttet ombudsmand (advokat/jurist)

Alle indberetninger tilknyttes en ombudsmand dvs. en advokat/jurist fra Lund Elmer Sandager, der besidder de rette kompetencer i forhold til typen af indberetning.

Brugervenlig sagshåndtering

Les Whistleblowerordning inkluderer fuldt integreret sagshåndtering, som letter arbejdet med håndtering af indberetninger. Personaliseret og rolle-baseret Dashboard sikre relevant dataminimering, overblik og enkle dialog med ombudsmand.

Rapportering

Kategorisering af indberetninger, statistik samt personlige filtre skaber rammerne om enkel og fyldestgørende rapportering. Bestyrelsesmedlemmer kan tilmed få adgang til applikationen, for at sikre fuld transparens.

Kontaktpersoner

LES Whistleblowerordning oprettes som standard med minimum to ansvarlige medarbejdere per virksomhed. Dette er nødvendigt i tilfælde af at en indberetning vedrørende en af de to kontaktpersoner. Flere kontaktpersoner kan oprettes/tilknyttes efter behov.

Whistleblowerordning - Ombudsmand-funktion

Ombudsmand-funktion

En af de centrale fordele ved LES Whistleblowerordning er, at hver indberetning tilknyttes en ombudsmand. Altså en advokat eller jurist fra Lund Elmer Sandager, som efterforsker og vurdere de nærmere omstændigheder i dialog med Whistleblower. Denne dialog kan ske anonymt eller konfidentielt afhængigt af hvad whistleblower har valgt i forbindelse med indberetningen.

Dermed opnår både whistleblower og den pågældende virksomhed sikkerhed for at sagen behandles professionelt, i overensstemmelse med gældende lovgivning, og med størst mulig hensyntagen til de implicerede parter.

Notifikation og sagsbehandling

Når en whistleblower opretter en indberetning, foretager Lund Elmer Sandager en screening og tilknytter afhængigt af sagens natur en ombudsmand med de rette kompetencer. Denne bliver automatisk notificeret og kan tilgå sagen med henblik på efterforskning og videre behandling. Hvis der er brug for yderligere oplysninger vil denne kunne efterspørge sådanne fra whistleblower. Hvis whistleblower har valgt at være anonym sørger vedkommende selv for løbende at tilgå sagen. Hvis whistleblower derimod har valgt at være konfidentiel, bliver denne automatisk notificeret når der er nyt i sagen. Når det er tid, at involvere en kontaktperson fra virksomheden bliver denne automatisk notificeret. Såfremt flere indberetninger vedrører det samme forhold vil disse kunne sammenkædes med henblik på videre behandling.

Whistleblowerordning - auto notifikation
Whitelabel whistleblowerordning

Whitelabeling og multi-lanugage

LES Whistleblowerordning tilpasses den enkelte virksomhedens branding så brugerne kan føle sig ”hjemme” og trygge ved at indberette. Dertil kommer at portalens brugergrænsefladen og instruktioner kan leveres på flere sprog. Dette giver en høj grad af sikkerhed for at alle interessenter (medarbejdere, borgere, leverandører, kunder mv.), som portalen udstilles overfor, vil være i stand til at foretage en indberetning.

Kontaktpersoner hos Lund Elmer Sandager
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Charlotte Stoltenberg på telefon +45 8188 3988.