GDPR Process Management

Med Tempus Servas GDPR Process Management (GPM) kan du sikre, at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med persondataforordningen. Løsningen automatiserer processer, der gør virksomheden i stand til nemt at efterleve registreredes centrale rettigheder og understøtte dokumentationsbyrden overfor myndighederne.

Introduktion

GPM Løsningen fungerer ved at sammenkæde kategorier af registrerede (medarbejdere, kunder, borgere, mv.) med relevante systemer, og beskrive hvordan henvendelser fra de registrerede skal håndteres. Afhængigt af hvilken rettighed en registreret ønsker at udøve automatiseres et opgave-flow, med alt det der skal gøres for at imødekomme registreredes anmodning.

Godt at vide om forordningen

Dokumentation

Virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder har pligt til at dokumentere deres processer i forbindelse med håndtering af persondata. I GPM sker dette ved oprettelse af procedurebeskrivelser og data omkring udførte opgaver i forbindelse med henvendelser fra de registrerede. For hver kategori af registrerede, dannes et opgave-flow, som relaterer sig specifikt til typen af anmodning.

Download brochure

Automatisering af processer

Når en registreret henvender sig via hjemmesiden, skal de svare på hvem de er (data-subjekt) og hvilken rettighed de ønsker at udøve: Dermed starter en anmodning, som baseret på de definerede procedurer får tilknyttet en række opgaver. Hver opgave er en aktivitet, der skal udføres i relation til et system, og den ansvarlige for opgaven bliver automatisk notificeret.

Læs mere om registreredes rettigheder

Integreret NemID validering

En af de store udfordringer omkring håndtering af registreredes rettigheder er at sikre sig, at dem der henvender sig er hvem de giver sig ud for at være. Tempus Serva GPM imødekommer denne problemstilling ved at validere alle anmodninger med NemID.

En anden teknisk udfordring, som løsningen afhjælper er sikker overdragelse af oplysninger, som sker via en krypteret forbindelse.