CASE
LEO Pharma

LEO Pharma strømliner transfer pricing indberetning med Tempus Serva løsning

Tempus Serva er en robust og elastisk udviklingsplatform, som på kort tid kan deployere løsninger til håndtering selv meget specialiserede opgaver. Hos medicinalvirksomheden LEO Pharma har man de seneste år benyttet en Tempus Serva løsning til at håndtere indsamling af data og rapportering af transfer pricing til skattemyndighederne i en række lande.

Alle virksomheder, der er organiseret med afdelinger i flere lande skal oplyse skattemyndighederne om priser på de varer som flyttes mellem virksomhedens afdelinger på tværs af grænserne. Disse indberetninger danner grundlag for skatteberegning. Udfordringen for en stor virksomhed med afdelinger mange lande er, at dette arbejder bliver meget tungt.

En tung opgave der kræver præcision

Frants E. Moraitis, der er CEO i CapWorks, har leveret Tempus Serva løsningen til LEO Pharma. Han siger: ”Det er en stor opgave at indrapportere transfer pricing. En typisk indberetning fylder flere hundrede sider for hvert land. For en stor virksomhed betyder det, at mange tusinde sider skal indberettes hvert år. Det er komplekst og risikoen er, at myndighederne skal have yderligere dokumentation eller der kommer en skattesag, hvis der er fejl. Det håndteres ofte af eksterne revisorer, som tager sig godt betalt. Derfor er præcision uhyre vigtigt, men mange virksomheder prioriterer ikke opgaven højt nok, fordi der er tale om en ren administrativ opgave, der ikke skaber værdi.”

Sikrer compliance med myndighedskrav

CapWorks begyndte derfor i 2015 at se på, om processen kunne gøres smartere, og med Tempus Serva opbyggede man et system, der skaber overblik og sikrer, at alle de nødvendige oplysninger bliver samlet og præsenteret korrekt. Løsningen er skræddersyet til LEO Pharma, og det betyder, at kun de relevante informationer behandles.

Brugere i de enkelte lande har adgang til indrapportering af data og dokumentation via templates, og de definerede workflows sikrer, at al dokumentation samles fra de forskellige kilder i et format, der er compliant med skattemyndighedernes krav i de respektive lande. Dokumenterne samles centralt og helt automatisk efterhånden som de enkelte lande udfylder deres del af dokumentationen via de fast definerede templates.

Tempus Serva var det oplagte valg

Forinden havde Frants E. Maraitis undersøgt andre systemer, som er designet til at løse samme opgave. Konklusionen var dog, at de enten var for omfattende og dyre eller for små og ikke mulige at tilpasse til de stillede krav. Tempus Serva løsningen har betydet en stor besparelse for Leo Pharma. Opsætningen af systemet har taget omkring 100 timer og fungerer upåklageligt på andet år. Den enkle brugerflade gør, at LEO Pharmas egne folk kan justere opsætningen i takt med at myndighedernes krav ændres eller udvides, og denne elasticitet er med til at fremtidssikre løsningen.

”Tempus Serva har simplificeret vores arbejde med transfer pricing. Tidligere blev arbejdet gjort lokalt fra omkring 50 lokationer over hele verden, men nu har vi centraliseret det, og dermed sparet meget tid. Vi kiggede på andre muligheder, men Tempus Serva var det eneste system vi kunne finde, som kunne tilpasses så nøjagtigt til vores behov,” fortæller Cian Desmond, der er Global Tax Senior Analyst hos LEO Pharma.

Udfordring

  • Decentraliseret proces
  • Tunge manuelle arbejdsgange
  • Manglende overblik
  • Manglende transparens

Løsning

  • Automatiseret workflow
  • Tid/hændelses notifikation
  • Auto-genereret rapport

Værdi

  • Dokumentations kvalitet
  • Overblik og transparens
  • Automatisk rapportering